NLP4U

Neuro Linguistisch

 Programmeren (NLP)

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) in eenvoudige bewoordingen de studie van optimaal presteren. NLP is een populaire vorm van toegepaste psychologie die een serieuze wetenschappelijke achtergrond heeft. NLP wordt door sommigen ook gedefinieerd als de kunst van het creëren van verandering in jezelf. Het is eenvoudig en met zijn enorme toepassingsveld zul je vast en zeker ontdekken dat verschillende mensen het op een andere manier definiëren. Technisch betekenen de letters N, L en P in NLP:

N (Neuro) – Brein en zenuwstelsel,

L (Linguistisch – de kunst van talbeheersing

P (Programming) – de onbewuste processen die in ons brein afspelen

Mail ons NU! 

gallery/nlp4u ianlp

Definities van NLP

Lucas Derks en Jaap Hollander geven in hun boek `Essentiesvan NLP' een drietal definities, omschrijvingen, van NLP.

Ze zijn alle drie essentieel om te weten wat NLP is en doet. In feite is NLP de wisselwerking tussen deze drie aspecten.

We behandelen ze hieronder in het kort.

 

1. NLP is de studie van de structuur van onze subjectieve ervaring

Het gaat hier over wat iemand (in gedachten) hoort, ziet,voelt, ruikt en proeft; over hoe ons lichaam (daarop)reageert en van welke vooronderstellingen enalgemeenheden iemand uitgaat. De combinatie van deze elementen noemt men in NLP: de structuur van de subjectieve ervaring. Studie hiervan betekent dat NLP onderzoekthoe mensen hun eigen persoonlijke innerlijke beleving creëren; men zoekt naar patronen,eigenschappen ervan, volgorde (structuren), etc. Als we hier via een NLP-benaderingveranderingen in aanbrengen ontstaat er een andere structuur, hetgeen leidt tot andergedrag en andere emoties. Structuren worden in NLP dus bestudeerd om ze te kunnen veranderen.

 

2. NLP is modelleren

Modelleren houdt in: een menselijk vermogen - vaak van een expert daarin - in kaart brengen om het over te kunnen dragen aan anderen. Door dit te doen fungeert NLP als een algemeen toepasbare onderwijstechniek voor het analyseren, begrijpen en het overdraagbaar maken van menselijke vermogens. Het is hierbij met name de bedoeling om speciale vermogens te vertalen in leerbare technieken. Modelleren is vooral mogelijk via het achterhalen van de structuur van innerlijke ervaringen (zie definitie 1) om deze vervolgens te kunnen overnemen of bij jezelf te kunnen veranderen.

 

3. NLP is een communicatietechnologie

NLP is ook een techniek voor doelgerichte communicatie. Daarbij zijn twee vragen van

groot belang:

• hoe kunnen we iemand door middel van goede communicatie helpen te veranderen?

• hoe kunnen we zodanig met iemand communiceren dat we zoveel mogelijk

informatie krijgen over de structuur van zijn ervaring ? (hetgeen immers nodig is om daarin desgewenst verandering teweeg te brengen). NLP is gericht op het bereiken van een hogere effectiviteit bij het communiceren, waarbij `rapport', vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid van essentieel belang zijn.

 

NLP leert :

• hoe we onze hersens beter kunnen gebruiken

• hoe we gewenste resultaten kunnen bereiken

• hoe overtuigingen te beïnvloeden zijn

• hoe je tot een goed contact kunt komen

• hoe je op een elegante en effectieve manier kunt communiceren

• en hoe non-verbale lichaamstaal begrepen en gebruikt kan worden.

Bovendien wordt aangegeven dat bij dit alles de grootste waarde gehecht wordt aan respect en integriteit.